Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal 11

  • OSB 2. Kisim İbrahim Çallı Cad. 18Honaz, 20330 Denizli /TURKEY
  • 00 90 258 269 2626
  • info@teksimtekstil.com

Sosyal Sorumluluk Politikamız

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ
İş kanunu çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına, ILO sözleşmesi ve SA8000: 2014 standartlarına uygun hareket etmeyi, 15 yaşını tamamlamış veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,

ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ
Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı ve ILO 105 sözleşmesine bağlı kalmayı,

İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞINİN SAĞLANMASI
İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi, tüm faaliyetlerde proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, ulusal iş sağlığı mevzuatında yer alan yükümlülüklere ve uluslararası standartlara uymayı, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri almayı, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi ve bu konuda çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMESİ
Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
Çalışanları ırk, renk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsel tercih veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ve ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma, disiplin uygulamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

DİSİPLİN / KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ
Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi

ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma saatlerini, yürürlükteki kanun ve yükümlülükler esas alınarak insana yakışır şekilde beklemeyi, fazla mesai çalışma sürelerini yasal süreler ve SA8000:2014 standartlarına uygun olmasını sağlamayı

ÜCRET VE ÖDEMELER
Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, asgari ücretin altında işçi çalıştırmamayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,

ÇEVRENİN KORUNMASI
Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi ve azaltmayı, üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı, sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı, Teksim Tekstil olarak çevre dostu politikalar ve standartlar uygulayarak çevreye olan etkimizi en aza indirmeyi,

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER VE KADEMELİ ETKİ
Ürün veya hizmet aldığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

ETİK İŞ DAVRANIŞI
Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi,

YÖNETİM SİSTEMİ
Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, ILO sözleşmelerine ve gönüllü olarak uygulanan SA8000: 2014 yönetim sistemi standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.