Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal 11

  • OSB 2. Kisim İbrahim Çallı Cad. 18Honaz, 20330 Denizli /TURKEY
  • 00 90 258 269 2626
  • info@teksimtekstil.com

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Firmamız, sosyal davranış kuralları kapsamında çalışmayı ve bu kurallara uymayı onaylar ve taahhüt eder.

1 > Çocuk işgören: Firmamız 18 yaşının doldurmamış hiçbir kimseyi çalıştırmaz.
2 > Zorla çalıştırma: Firmamız zorla işgören çalıştıramaz veya işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir "depozit"i işletmeye bırakmalarını asla istemez.
3 > Sağlık ve Güvenlik: Firmamızsağlık ve güvenlik ile ilgili risklerin uzun ve kısa dönemde en aza indirilmesi için çalışmaların ve ölçümlerin yapıldığı bir çalışma ortamı sağlar.
4 > Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü: Firmamız sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkını hiçbir şekilde engellemez.
5 > Ayrımcılık: Firmamızçalışanlarını işe almada, ücret vermede, eğitimde, terfide, işten çıkarma ya da emeklilikte hiçbir konuda ayrımcılık yapmayacaktır.
6 > Disiplin Uygulamaları: Firmamız bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel baskı ve sözlü terbiyesizlik içeren davranışlar içine asla girmez ve girilmesine de müsaade etmez.
7 > Çalışma saatleri: Çalışanlarımız haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati geçmez.
8 > Ücret: Firmamızda ücretler en azından ülkenin "asgari ücret" seviyesinde ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek seviyededir.
9 > Yönetim Sistemleri: Üst yönetimiz firmanın standardın gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur.
10 > Çevrenin korunması: Üretimin her aşamasında çevrenin korunması konusunda çalışmalar yapar ve atık yönetimi organizasyonlarını takip eder.
 

P